Myslbekova

přečteno 7 754x

Nejnovější fotografie naleznete v fotogalerii Myslbekova nebo letecký pohled na mapě ze srpna 2008.

Staneniště Myslbekova je jedno ze stavenišť tunelového úseku Brusnice. Razí se odtud tunely směr Prašný most. Staveniště je v místech bývalé zahrádkářské kolonie. V prostoru mezi Patočkovou a Myslbekovou ulicí je zajištěná stavební jáma, chráněná stěnou z velkoprůměrových pilot s osmi kotevními úrovněmi a zařízení staveniště jehož součástí je i krytá opravárenská hala, v níž bude možné v zimě provádět opravy a údržbu stavebních mechanismů.
Ražený tunel Brusnice: „Oba tunelové tubusy, které začneme ze stavební jámy Myslbekova razit, budou třípruhé, dlouhé kolem 550 m a spojíme je dvěma průjezdnými propojkami,“ říká vedoucí projektu ražeb Ing. Miloslav Zelenka z divize 5 a pokračuje s popisem: „Jejich běžný profil o ploše téměř 173 m² začneme u první tunelové trouby (foto č. 1) razit Novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM) s horizontálním členěním výrubu na kalotu, jádro a dno, které budeme s malým odstupem ihned uzavírat. Předpokládáme, že podle zastižené geologie zhruba v polovině trasy budeme muset členění při NRTM změnit na vertikální se sedmi výruby. Druhou jižní troubu budeme kvůli horším geologickým podmínkám už od začátku razit s vertikálním členěním.“
zdroj: noviny Metrostavu 19/2009