Souhrnné údaje

přečteno 26 190x

Nejnovější fotografie naleznete v fotogalerii.
Harmonogram a dopravní omezení v průběhu výstavby.

Schéma stavby

Schéma stavby

Údaje o stavbě

Souhrnné údaje úseku MO Malovanka –
Pelc-Tyrolka
Celková délka úseku MO 6382 m
Tunelový komplex Blanka 5500 m
Povrchová část trasy 882 m
Mimoúrovňové křižovatky na Městském okruhu MÚK Malovanka
  MÚK Prašný most
  MÚK U Vorlíků
  MÚK Troja
  MÚK Pelc-Tyrolka
MÚK Malovanka Most na ulici Patočkova přes MO
  Most na větvi G
  Most pro pěší a zeleň přes MO
  Most pro pěší přes ul.Patočkova
Stavba ev. č. 9515 Most na ulici Svatovítská přes ČD
Stavba ev. č. 0079 Trojský most, sdružený most přes Vltavu
  Podchod pro pěší a cyklisty pod ČD
  Podchod pod MO Troja
Stavba ev. č. 0065 Strahovský automobilový
tunel – stavba 2A a 2B
2A/ MÚK Malovanka  
2A/ MO hloubené tunely 89 m
2B/ MO hloubené tunely 398 m
Stavba ev. č. 9515 Myslbekova – Prašný
most
MO hloubené tunely západ 55 m
MO ražené tunely 552 m
MO hloubené tunely východ 308 m
Celková délka stavby 915 m
Stavba ev. č. 0080 Prašný most – špejchar
MO hloubené tunely 660 m
Celková délka stavby 660 m
Stavba ev. č. 0079 Špejchar –
Pelc-Tyrolka
MO hloubené tunely Letná 647 m
MO ražené tunely 2221 m
MO hloubené tunely Troja 570 m
MO povrchová trasa Troja 882 m
Celková délka stavby 4320 m
Délka hloubených tunelových ramp Severní tubus Jižní tubus
Malovanka 138,8 68
Prašný most 114 199,9
U Vorlíků 196 353,6
Trója 0 77,7
Celkem 448,8 699,2
Hloubené tunelové trouby celkem 6599,53 m
Ražené tunelové trouby celkem 5539,81 m
Tunelové trouby celkem 12139,34 m
Plocha výrubu  
Dvoupruh 123,7 m2
Třípruh 172,6 m2
Minimální nadloží ražených tunelů 8 m
Maximální nadloží ražených tunelů 44 m
Objem stavebních prací  
Ražené objekty 944 000 m3 (vyrubaný prostor)
Hloubené objekty 1 270 000 m3 (obestavěný prostor)
Výška průjezdného profilu 4,8 m
Šířka jízdního pruhu 3,5 m
Maximální stoupání 5%
Návrhová rychlost 70 km/h

Podélné řezy úsekem Malovanka – Pelc Tyrolka, tunel Blanka

Podélný řez tunelovým úsekem Královská obora
Podélný řez tunelovým úsekem Královská obora

Podélný řez tunelovým komplexem Blanka
Podélný řez tunelovým komplexem Blanka